Opiskelemaan

Näin haet musiikkiluokille

Musiikkiluokille on mahdollisuus hakeutua 3. tai 7. luokalle sekä musiikkilukioon.

Musiikkiluokat antavat oppilaille valmiuksia ja virikkeitä monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Oppilaat pääsevät laulamaan kuoroissa, soittamaan monipuolisesti, tekemään kuoro-, orkesteri- ja musikaaliprojekteja, kuuntelemaan aktiivisesti musiikkia sekä kehittämään taitojaan musiikin teoriassa.

Oppilaaksi 3. luokalle

Musiikkiluokalle pyritään 2. vuosiluokalla tammikuussa. Turkulaisten 2.-luokkalaisten huoltajat saavat tiedon hakemisesta Wilmaan, myös hakeminen tapahtuu Wilmassa. Muilta paikkakunnilta tulevat hakijat täyttävät erillisen hakemuskaavakkeen, joka löytyy Turun kaupungin nettisivuilta tai Puolalan koulusta.

Oppilaaksi 7. luokalle

Musiikkiluokkauran voi aloittaa myös 7. luokalla. 

Musiikinperusteet 2 -kurssi (2/3) olisi hyvä olla suoritettuna musiikkiluokalle haettaessa.

Musiikkiluokille hakeutuville järjestetään tammikuussa infotilaisuus. Helmikuussa kaikille hakijoille järjestetään musiikkiluokkatestit, joiden avulla varmistetaan, että hakijalla on musiikkiluokalla opiskeluun tarvittavat valmiudet.

Rehtorilta (yläkoulu) ja apulaisrehtorilta (alakoulu) on mahdollista tiedustella pääsyä mukaan musiikkiluokkatoimintaan muina aikoina. Uusia oppilaita otetaan, jos musiikkiluokissa on vapaita oppilaspaikkoja ja hakija suorittaa musiikkiluokkatestin hyväksytysti.

Ajantasaiset hakuohjeet löydät koulun omilta sivuilta.

Näin haet musiikkilukioon

Puolalanmäen lukion musiikkilinjalla on mahdollista yhdistää opintoihin monipuolisia musiikin kursseja, mm. kuoroja, orkesteria, soitin- ja yksinlauluopetusta, bänditoimintaa, säveltämistä, musiikin ilmaisua ja johtamista. Tavoitteena ei ole ammattilaisten kouluttaminen, mutta musiikin ammatteihin tähtääviä pyritään tukemaan mahdollisuuksien mukaan.

Musiikkilukioon haetaan yhteishaussa. Musiikkilukion valintapisteet muodostuvat peruskoulun päättötodistuksen keskiarvosta sekä soveltuvuuskokeen musiikkipisteistä. Pakollisessa soveltuvuushaastattelussa arvioidaan opiskelijan musikaalisuutta ja sopivuutta lukio-opiskeluun. Musiikkilinjalle valitaan vuosittain noin 50 opiskelijaa.

Ajantasaiset hakuohjeet löydät lukion omilta sivuilta.

Yhteystiedot

  • Torninkatu 4, 20100 Turku
  • puolalan.musiikki@gmail.com